Wordt deze email niet goed weergegeven ? Bekijk in internet browser.

header3.png

31-03-2019 Jaargang 6 nummer 13

Geachte %%Naam%%, 

Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

Wie donateur wordt mag wekelijks op een extra nieuwsbrief met vijf beleggingstips rekenen.

Beleggers krijgen het erg benauwd

6131.jpg
Het was een opmerkelijke week. Wereldwijd daalde het rendement op schatkistpapier fors. De 10jaars treasury daalde stapsgewijs van 2,43 naar respectievelijk 2,37% en uiteindelijk 2,34%. Het geeft aan dat handelaren voor het overgrote deel nu ervan uitgaan, dat de Fed de rente niet meer gaat verhogen, maar eerder gaat verlagen.

 

Waar de yield wereldwijd daalde, gingen de prijzen omhoog voor eersteklas schatkistpapier. De Duitse 10jaars Bund noteerde voor het eerst sinds 2016 deze week een negatief rendement. De oorzaak voor al deze bewegingen is de groeiende overtuiging bij beleggers dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie verslechteren. Ze wijzen daarbij op een vertragende groei in Azië, Europa en de VS. Tegelijkertijd laten centrale banken steeds gematigder geluiden horen. Van renteverhogingen in 2019 lijkt geen sprake meer en voor veel beleggers is dat slecht nieuws.

 

Hoe breed de onzekerheid gedragen wordt waardoor schatkistpapier snel duurder wordt, blijkt wel uit de richting van de Bloomberg Barclays Multivers index, die het wel en wee van $ 50 biljoen aan vastrentend naspeurt. Het gemiddelde rendement op schuldpapier is gedaald van 2,5% naar 2%. Zoals onze nationale filosoof ooit al stelde: ‘elk nadeel heb zijn voordeel’ en dat geldt ook voor de dalende yields. De nationale overheden zijn de lachende derden. Zo verkocht Duitsland voor een bedrag van € 2,4 miljard aan 10jaars papier met een gemiddelde vergoeding van -0,05%. De belangstelling van de belegger was overweldigend groot, hoewel ze beseffen dat ze uiteindelijk verlies zullen lijden.

 

Het sombere gedrag van beleggers zorgt is steeds meer kringen voor onrust en bezorgdheid. De overtuiging dat het gedaan is met de opleving sinds de crisis krijgt steeds meer vaste voet aan de grond. Het beste bewijs is misschien wel dat de yield op langlopend schatkistpapier onder de yield is gedaald schuldpapier met een korte looptijd. De zogeheten inverse yield curve gaat door als betrouwbare indicator voor een naderende recessie. Ook het feit dat,

6132.png 

 

zoals gezegd, centrale banken steeds soepeler worden in hun opstelling voelt niet goed. Er is absoluut geen reden bang te zijn voor welke vorm van inflatie dan ook. Het kan natuurlijk niet uitblijven dat ook de aandelenmarkten geraakt worden door al dit pessimisme en dat ook daar de negatieve stemming vat gaat krijgen op koersen.

 

Volgens geharde optimisten slaan we door in het pessimisme. De inverse structuur heet een onbetrouwbare indicator en dalingen op de aandelenbeurs heet dan een koopmoment. Ze hebben niet helemaal ongelijk. Als een inverse rentestructuur optreedt, dan duurt het gemiddeld nog 18 maanden voordat de recessie aanklopt. Er is met andere woorden nog hoop dat de allang lopende rally nog even een opleving krijgt. Volgens Janet Yellen, de oud-voorzitter van de Fed, is er niet zoveel kans op een recessie. De Fed gaat nog steeds uit van een groei van 2% in 2019. Dat is niet iets om je druk om te maken.

 

6133.png 

 

Als haar woorden positief resoneren bij beleggers, dan is dat goed nieuws voor het grote aantal beursgangen dat in de VS op de rol staat. Dat aantal kan wel eens oplopen tot 300, waaronder beursgangen van gevestigde namen als Uber, Lyft en Pinterst. De beursgang van Levi Strauss werd al een groot succes. Maar hoe lang blijft het nog goed gaan, hoe lang kunnen aandelenbeleggers het pessimisme van de obligatiebeleggers van zich afschudden?Cor WijtvlietEn dan nog dit:

- Heb je opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

- Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

- Voor meer door mij geschreven artikelen bezoek je mijn website: www.corwijtvliet.nl

- Of bezoek www.Beurshalte.nl       

- Ontvang je het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneer je zich dan hier!

 

Dit bericht is bedoeld voor  '%%emailaddress%%' U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven bij '%%listname%%'

Uitschrijven

Cor Wijtvliet is zelfstandig gevestigd analist. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen die de beleggingswereld raken. Daarnaast geeft hij lezingen en presentaties.

Informatie en boekingen: info@corwijtvliet.nl  - 06 11918878