Wordt deze email niet goed weergegeven ? Bekijk in internet browser.

header3.png

14-10-2018 Jaargang 5 nummer 40

Geachte %%Naam%%, 

Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

Wie donateur wordt mag wekelijks op een extra nieuwsbrief met vijf beleggingstips rekenen!

Loopt de stierenmarkt op zijn laatste benen?

5401.jpg

De koersdalingen van afgelopen week mag eigenlijk niemand verrassen. Het hing al een beetje in de lucht dat er een correctie zat aan te komen. De Amerikaanse stierenmarkt leek meer en meer op zijn laatste benen te lopen. Grote beleggers gingen al sinds de zomermaanden op zoek naar meer defensieve sectoren. Het feit dat Amazon en Apple een marktkapitalisatie van meer dan $ 1 biljoen bereikten zal hierbij ongetwijfeld geholpen hebben.

Een andere factor die voor onrust begon te zorgen was de kloof die gaapte tussen de prestaties van de S&P 500 en de rest van de wereld. Die kloof is normaal al breed, maar was langzamerhand wel heel breed geworden. Dat bewoog sommige beleggers Amerikaanse aandelen van de hand te doen en op zoek te gaan naar bijvoorbeeld goedkope Japanse.

 

Deze trends waren voor iedere ingewijde zichtbaar, maar ze waren niet de uiteindelijke oorzaak dat beleggers massaal de uitgang opzochten. Het waren vooral sterker dan verwachte economische data in combinatie met een agressievere opstelling van de Fed die beleggers in beweging bracht. Die combinatie van factoren duwde de rente op 10jaars treasury tot fors boven 3%, naar het hoogste niveau sinds 2011. Hiervan werden vooral de technologieaandelen het slachtoffer.

 

Amerikaanse aandelen en vooral de snelle groeiers in de Tech sector hebben jarenlang veel profijt gehad van de extreem lage rente op de treasury en ander schatkistpapier. De extreem lage rente verhoogde de aantrekkelijkheid van aandelen. U kent de afkoring TINA, there is no alternative.  In de loop van 2028 heeft die stelregel steeds meer aan waarheid ingeboet en dus ging het afgelopen woensdag, 10 oktober mis. Er was wel degelijk een alternatief en de Nasdaq verloor 4,1%. Het is niet verbazingwekkend dat juist Tech aandelen zwaar onder vuur kwamen te liggen. Ze waren wat je noemt de echte beurslievelingen. De bedrijven groeien snel en trekken volop profijt van de belastingverlagingen. Dan wordt alles een kwestie van momentum. Beleggers willen alleen nog maar winnaars.

 5402.png

 

De geschiedenis wijst echter uit dat dit soort van kuddegedrag vroeg of laat misgaat. Dankzij de stijgende rente op lang schatkistpapier leken de kasstromen van de snelle Tech groeiers

allengs minder aantrekkelijk en dus kon een correctie niet uitblijven. Het chipsegment levert deze week misschien wel het beste voorbeeld van wat er kan gebeuren als het momentum keert. Juist de producenten van halfgeleiders kregen het deze week zwaar voor de kiezen. Halfgeleiders zijn de echte werkpaarden van de wereldwijde supply chains. Nu de spanningen tussen China en de VS steeds verder oplopen en beide landen het niveau van handelsgeschillen achter zich hebben gelaten, worden beleggers toch echt wel zenuwachtig. De Sox, de Philadelphia Semiconductor Index, daalde op woensdag met 4,5%. Daarmee zwaaide de Sox met een rode vlag voor de hele technologiesector. Het resultaat kennen we inmiddels. De les is dat beleggers zich plotsklaps meer en meer zorgen gaan maken over de snel oplopende spanningen tussen bovengenoemde landen. Een zwakkere wereldwijde groei is slecht voor Amerikaanse bedrijven die al veel hinder ondervinden van de dure dollar.

 

5403.png 

 

Wat kan er gaan gebeuren? Vrijdag 12 oktober is het cijferseizoen voor het 3de kwartaal begonnen. JP Morgan opende het bal. Op het moment van schrijven is onbekend hoe die cijfers waren. Meer in het algemeen geldt dat sterke winstcijfers over het 3de kwartaal gunstig zullen uitpakken voor de koers-winstverhoudingen. Mooie cijfers kunnen ook tot gevolg hebben dat de yield op de treasury omlaag gaat en dat is ook positief voor aandelen. Als de grote technamen met mooie cijfers komen, dan kan het momentum terugkeren. Lagere aandelenprijzen zullen beleggers dan waarschijnlijk verlokken terug te keren naar de aandelenmarkten.

 

In de regel komen stierenmarkten aan hun einde door een recessie. Daarvan is zeker in de VS nog geen sprake. Bedrijven profiteren nog volop van de gunstige effecten van de belastingverlaging. De cyclus loopt op zijn einde, dat is zeker. Waarschijnlijk blijft de muziek nog even spelen. Hoe lang nog?

 

Cor Wijtvliet

 En dan nog dit:

- Heb je opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

- Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

- Voor meer door mij geschreven artikelen bezoek je mijn website: www.corwijtvliet.nl

- Of bezoek www.Beurshalte.nl       

- Ontvang je het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneer je zich dan hier!

 

Dit bericht is bedoeld voor  '%%emailaddress%%' U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven bij '%%listname%%'

Uitschrijven

Cor Wijtvliet is zelfstandig gevestigd analist. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen die de beleggingswereld raken. Daarnaast geeft hij lezingen en presentaties.

Informatie en boekingen: info@corwijtvliet.nl  - 06 11918878